TẬP HUẤN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TCCN
 
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho giáo viên các cơ sở giáo dục đào tạo TCCN trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2015

Khai mạc đợt tập huấn, TS Hoàng Ngọc Vinh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ giáo dục và Đào tạo- đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giảng dạy Pháp luật trong các cơ sở giáo dục có đào tạo hệ TCCN. Hiện nay, do tác động của nhiều mặt trong xã hội, việc giáo dục Pháp luật trong các trường chuyên nghiệp cần thay đổi phương pháp, hình thức để nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục pháp luật.

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm khoa Các Khoa học giáo dục, trường Đại học Hà Nội) đã giảng cho lớp học chuyên đề “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Pháp luật nhằm hình thành năng lực của người học”. Trong chuyên đề này, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa đã đặt ra vấn đề: tại sao nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp nhưng  hiệu quả giáo dục Pháp luật chưa cao? Mỗi người học có kỳ vọng khác nhau từ bài giảng trong khi đó giáo viên lại chỉ có một định hướng. Để đạt được mục tiêu chung cần xây dựng chương trình giáo dục Pháp luật theo hướng tiếp cận năng lực. Thực tế các nhà trường đã chú ý nhiều đến mục tiêu kiến thức mà chưa thực sự chú ý đến kỹ năng, thái độ của người học nên chưa thực sự nghiên cứu, thực hiện pháp luật một cách tự giác. Cũng trong chuyên đề này, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa khẳng định vai trò cần thiết của giáo viên giáo dục, xây dựng niềm tin đạo đức cho người học trong bối cảnh xã hội đầy phức tạp và tiêu cực.

Cũng trong chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn Pháp luật, giảng viên Nguyễn Thanh Hương ( Học viện Hành chính) đã tập huấn cho lớp học chuyên đề “Dạy tích hợp các nội dung trong chương trình, giáo trình Pháp luật TCCN”.  Trong chuyên đề này, giáo viên các trường tham dự tập huấn đã chia sẻ các phương pháp dạy học tích cực đã áp dụng. Hàng loạt những khó khăn trong quá trình giảng dạy môn Pháp luật được chỉ ra từ phía người học như: người học không hợp tác, thiếu động cơ học tập, năng lực tư duy hạn chế… Trao đổi với giảng viên và đồng nghiệp, các thành viên tham dự đợt tập huấn cũng đã rút ra được những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy cho bản thân.

Bồi dưỡng thêm kiến thức và thông tin Pháp luật cho giáo viên các trường đào tạo TCCN, TS Nguyễn Văn Cương – Phó Viện trưởng viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư Pháp- đã báo cáo tình hình triển khai Hiến pháp 2013 trong 2 năm qua. Lớp học cũng được bổ sung thêm kiến thức bổ ích về Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Để tiếp thu đầy đủ tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy Pháp luật và các thông tin mới, Trường Đại học Tân Trào đã cử 02 giảng viên tham gia đợt tập huấn. Những nội dung của đợt tập huấn sẽ được triển khai lại cho giảng viên giảng Bộ môn Lý luận chính trị và giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Pháp luật

TS Nguyễn Văn Cương chụp ảnh lưu niệm cùng  giảng viên Đại học Tân Trào

Trần Thị Mỹ Bình