Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Tân Trào, ngày 01/4/2017, Bộ môn Tâm lý – Giáo dục phối hợp với Hội sinh viên tổ chức thành công chương trình ngoại khóa với tên gọi “NGÀY HỘI TUỔI TRẺ - Trao ý tưởng, đổi niềm vui”.

Giới thiệu mã ngành Công tác xã hội

ĐẠI HỘI CHI BỘ BỘ MÔN TÂM LÝ- GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2015- 2017

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 27/10/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào "Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-TU của BTV Tỉnh ủy (khóa XV) thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", ...

Hành trình chia sẻ những yêu thương - gắn bó

Một năm học kết thúc cùng 02 đợt coi thi tuyển sinh đại học năm 2014 với những thành công tốt đẹp. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh trường Đại học Tân Trào đã cùng nhau phối hợp, tổ chức chuyến tham quan học tập tại trường Đại học Hải ...

Giới thiệu Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

Bộ môn Tâm lí - Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 1171 ngày 01/8/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tuyên Quang;

Hội thảo khoa học

Khoa học XH và Nhân văn

Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ