Bộ môn Tâm lí - Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 1171 ngày 01/8/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tuyên Quang;

Ngày 14 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1404/QĐ-TTg về việc “nâng cấp trường Cao đẳng Tuyên Quang thành trường Đại học Tân Trào”;

Ngày 25 tháng 9 năm 2013 Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào đã kí Quyết định số 1508/QĐ - ĐHTTr về việc thành lập các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường Đại học Tân Trào, trong đó có Bộ môn Tâm lí – Giáo dục.

Cùng với xu thế phát triển đi lên của nhà trường, Bộ môn Tâm lí - Giáo dục cũng không ngừng thay đổi và phát triển trên mọi phương diện:

- Trình độ của các giảng viên trong đơn vị ngày càng được nâng cao, toàn Bộ môn (tính đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2015)) có 10 đồng chí, cả 10 đồng chí đều là thạc sĩ, trong số đó có 05 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh.

- Nhiệm vụ chính trị của Bộ môn:

+ Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức danh của giảng viên, giảng viên chính.

+ Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo, giáo trình…cho các học phần thuộc chuyên môn Tâm lí - Giáo dục.

+ Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; phát triển kĩ năng giao tiếp và hành vi ứng xử cho học sinh, sinh viên trong quá trình giao tiếp.

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi Đồng cho học sinh, sinh viên các hệ đào tạo GD THCS, GD Tiểu học.

+ Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ cho giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tham mưu tư vấn tâm lý cho con người ở các giai đoạn lứa tuổi khác nhau, tham gia rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

 

Danh sách cán bộ, giảng viên:

01

Họ và tên: Hà Mỹ Hạnh

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 01694.565522

Email: hamyhanhedu@gmail.com

02

Họ và tên: Trần Thị Tua 

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0982 334925

Email: tua.tlgd@gmail.com  

            tttua.dhtt@tuyenquang.gov.vn

Description: http://daihoctantrao.edu.vn/media/news/2013/IMG_2837.JPG
 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại: 01688.667.668

Email: thuhuyen77tq@gmail.com

03

Họ và tên: Nguyễn Thị Chính

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0974.144259

Email: nguyenchinh84@gmail.com

04

Họ và tên: Chu Thị Mỹ Nga

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01632.636848

Email: chumynga82@gmail.com

05

Họ và tên: Nguyễn Đoan Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983.493483

Email: trangtldhtantrao@gmail.com

06

Họ và tên: Hà Thị Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.356 345

Email: nguyethatl41@gmail.com

07

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01636.694.635

Email: nguyenhangtq1989@gmail.com

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên