Danh sách sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2018 – 2019 (Hệ đào tạo trong ngân sách)
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 – 2019
(Hệ đào tạo trong ngân sách)

(Kèm theo Quyết định số 818/QĐ-ĐHTTr ngày 8 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Nguyễn Mai Thu

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

3

Tạ Thảo Hiền

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

4

Trần Thu Trang

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

5

Ngô Ngọc Hoa

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

6

Ma Hồng Hạnh

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

7

Dương Xuân Hòa

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

8

Đàm Xuân Quỳnh

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

9

Trần Thu Yến

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

10

Nguyễn Thị Huệ

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

11

Bùi Huyền Trang

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

12

Lý Thị Hương Giang

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

13

Đỗ Thị Lệ

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

14

Triệu Thùy Linh

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

15

Đỗ Thu Hoài

CĐ Tiểu học K16-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

16

Trần Thị Hồng Diệp

CĐ Tiểu học K16-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

17

Hoàng Văn Phương

CĐ Tiểu học K16-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

18

Vũ Thị Vân

ĐH Mầm non K16-19

Giáo dục Mầm non

Xuất sắc

19

Nguyễn Thị Hường

ĐH Mầm non K16

Giáo dục Mầm non

Giỏi

20

Trần Lệ Thủy

ĐH Mầm non K16

Giáo dục Mầm non

Giỏi

21

Hoàng Thị Huyền

CĐ Mầm non K16-19

Giáo dục Mầm non

Xuất sắc

 

(Ấn định danh sách gồm có 21 sinh viên)