DSSV hệ ĐH chính quy Khóa 2015-2019 hưởng hỗ trợ HBKKHT theo nghị quyết 34 của HĐND tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2018-2019
 

DANH SÁCH SV HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  KHÓA 2015 - 2019 HƯỞNG HỖ TRỢ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

THEO NGHỊ QUYẾT 34 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Quyết định số 820/QĐ-ĐHTTr ngày 8 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Nguyễn Mai Thu

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

2

Nguyễn T.Phương Thảo

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

3

Tạ Thảo Hiền

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

4

Trần Thu Trang

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

5

Ngô Ngọc Hoa

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

6

Ma Hồng Hạnh

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

7

Dương Xuân Hòa

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

8

Đàm Xuân Quỳnh

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

9

Trần Thu Yến

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

10

Nguyễn Thị Huệ

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

11

Bùi Huyền Trang

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Xuất sắc

12

Lý Thị Hương Giang

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

13

Đỗ Thị Lệ

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

14

Phạm Thị Ngọc Anh

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

15

Triệu Thùy Linh

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

16

Tương Thị Nhẫn

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

17

Nguyễn Thị Trang

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

18

Mùi Thị Đức

ĐH Tiểu học D K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

19

Lê Thị Giang

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

20

Cao Thị Thu Thảo

ĐH Tiểu học B K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

21

Hoàng Thị Ánh

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

22

 Đặng Thị Hương Thảo

ĐH Tiểu học D K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

23

Nguyễn Thị Bích Lâm

ĐH Tiểu học A K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

24

Hà Thị Hiện

ĐH Tiểu học D K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

25

Ma Thùy Dung

ĐH Tiểu học C K15-19

Giáo dục Tiểu học

Giỏi

26

Vũ Thị Vân

ĐH Mầm non K15-19

Giáo dục Mầm non

Xuất sắc

27

Nguyễn Thị Hường

ĐH Mầm non K15-19

Giáo dục Mầm non

Giỏi

28

Đặng Minh Phương

ĐH Mầm non K15-19

Giáo dục Mầm non

Giỏi

29

Trần Lệ Thủy

ĐH Mầm non K15-19

Giáo dục Mầm non

Giỏi

30

Lê Thị Thái Bình

ĐH Mầm non K15-19

Giáo dục Mầm non

Giỏi

31

Nguyễn Thanh Hằng

ĐH Mầm non K15-19

Giáo dục Mầm non

Xuất sắc

32

Ma Thị Thuần

ĐH Mầm non K15-19

Giáo dục Mầm non

Giỏi

33

Trần Văn Bắc

ĐH Vật lý MT K15-19

Khoa học Cơ bản

Xuất sắc

34

Vũ Thị Thu Hà

ĐH Vật lý MT K15-19

Khoa học Cơ bản

Xuất sắc

35

Trần Thị Mai Anh

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

36

Lò Thị Chúa

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

37

Bàn Thị Diệp

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

38

Nguyễn Văn Hồi

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

39

Dương Thị Phương Liên

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

40

Triệu Thị Minh

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

41

Chu Thị Hồng Nhung

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

42

Nguyễn Đức Tân

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

43

Bùi Phương Thảo

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

44

Chư Thị Thảo

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

45

Ngọc Thị Hải Yến

ĐH QL Đất đai K15-19

Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Xuất sắc

46

Quan Văn Tiên

ĐH QL Đất đai K15-19

Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Xuất sắc

47

Vũ Quốc Anh

ĐH Kế toán TH K15-19

Kinh tế & QTKD

Giỏi

48

Quan Thị Hằng

ĐH Kế toán TH K15-19

Kinh tế & QTKD

Giỏi

49

Trần Thanh Hòa

ĐH Kế toán TH K15-19

Kinh tế & QTKD

Xuất sắc

50

Trần Thị Thu Hoài

ĐH Kế toán TH K15-19

Kinh tế & QTKD

Giỏi

51

Tạ Thị Thủy

ĐH Kế toán TH K15-19

Kinh tế & QTKD

Xuất sắc

52

Trần Thị Quỳnh Chi

ĐH Kế toán TH K15-19

Kinh tế & QTKD

Giỏi

53

Nguyễn Mai Linh

ĐH Kế toán TH K15-19

Kinh tế & QTKD

Giỏi

54

Đặng Ngọc Mai

ĐH Kế toán TH K15-19

Kinh tế & QTKD

Giỏi

 

( Ấn định danh sách gồm có 54 sinh viên)