Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính và Công tác HSSV tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2011, Chi bộ Phòng Tổ chức - Chính trị và Công tác HSSV tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng Dương Thị Quỳnh Hoa.

 Đ/c Nguyễn Văn Chúc - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho quần chúng Dương Quỳnh Hoa

Đến dự Lễ kết nạp có đ/c Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy và các đ/c Đảng viên trong chi bộ. Đ/c Phạm Mạnh Hà và đ/c Trần Xuân Bộ được giao nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ đ/c Dương Thị Quỳnh Hoa trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đ/c Dương Thị Quỳnh Hoa vào Đảng đã nâng tổng số Đảng viên của Chi bộ Phòng Tổ chức - Chính trị và Công tác HSSV lên tổng số 10 đ/c.