Kế hoạch tình nguyện chiến dịch ''Mùa hè Xanh năm 2015''
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 56/KH-ĐTN

 

 

Tuyên Quang, ngày 27  tháng 8  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH TÌNH NGUYỆN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2015

Căn cứ Kế hoạch số 182-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT của BCH Tỉnh đoàn Tuyên Quang ngày 26 tháng 5 năm 2015 về Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015;

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016;

Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng và triển khai Kế hoạch tình nguyện mùa hè xanh năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên trường Đại học Tân Trào trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tổ chức trong và ngoài trường đặc biệt là sự phối hợp giữa Đoàn trường Đại học Tân Trào với 02 đơn vị địa phương: xã Đồng Quý; xã Quyết Thắng thuộc huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

- Tình nguyện viên tham gia chương trình mùa hè xanh năm 2015 phải tích cực, tình nguyện, có sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, có trách nhiệm và hoạt động hiệu quả; chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Ban tổ chức chương trình;

- Chương trình diễn ra hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, kỷ luật;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: Đúng 5h00 ngày 01 tháng 9 năm 2015 ĐVTN tham gia tình nguyện có mặt tại cổng trường ĐH Tân Trào.

2. Địa điểm: Chương trình được tổ chức tại 02 xã: xã Đông Thọ và xã Quyết Thắng thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

3. Đối tượng:

- 14 ĐVTN được chọn từ BCH Đoàn trường, Chi đoàn cán bộ-giáo viên, chi đoàn học sinh, sinh viên.

(Chi tiết  có trong danh sách đính kèm)

III. NỘI  DUNG:

1. Tổ chức tặng bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo trường tiểu học, trường THCS thuộc 02 xã Đông Thọ và Quyết Thắng.

2. Phối hợp với Đoàn xã địa phương tu sửa cổng, quét vôi cho điểm trường Mầm non xã Quyết Thắng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các liên chi đoàn có đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện cử đủ số lượng ĐVTN đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu tham gia tình nguyện.

- BCH Đoàn trường có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ tới các ĐVTN tham gia tình nguyện để Chương trình đem lại hiệu quả, tính thiết thực cao.

- ĐVTN được chọn tham gia tình nguyện có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc, nhiệt tình, tham gia có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức chương trình tình nguyện mùa hè xanh năm 2015 của BCH Đoàn trường Đại học Tân Trào. BCH Đoàn trường đề nghị Ban giám hiệu trường, các Phòng, Khoa, TT và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các ĐVTN tham gia tình nguyện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Đoàn khối các cơ quan tỉnh (B/c)

- Đảng ủy trường (B/c);

- Lãnh đạo trường (B/c)

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT (B/c)

- Các Liên chi đoàn khoa có liên quan (T/h);

- Lưu VPĐ.

TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã Ký)

 

 

 

Trịnh Phi Hiệp

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN THAM GIA

TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2015

(Kèm theo Kế hoạch số 56/KH-ĐTN ngày 24 /8/2015 của BCH Đoàn trường)

 

STT

Họ và tên

Chi đoàn

Điện thoại

1

Trịnh Phi Hiệp

BT Đoàn trường ĐH Tân Trào

0984597789

2

Hoàng Thị Thu Hiền

P. BT Đoàn trường ĐH Tân Trào

0946355665

3

Vũ Thị Thuỳ Trang

UV BCH Đoàn trường

0976859883

4

Đinh Khánh Ngọc

UV BCH Đoàn trường

0967705236

5

Triệu Thị Mai

UV BCH Đoàn trường

01695900699

6

Hoàng Anh Dũng

ĐH Mầm non k1

01649126344

7

Hoàng Khắc Chiều

CĐ Quản lí đấ đai k1

0966039799

8

Hoàng Văn Dự

CĐ Quản lí đấ đai k1

 

9

Hà Văn Long

CĐ Quản lí đấ đai k1

0968052425

10

Đinh Ngọc Ánh

CĐ Mầm non Ak8

0975674021

11

Nguyễn Thị Oanh

ĐH Khoa học môi truờng k1

 

12

Trương Xuân Sinh

CĐ Quản lí đấ đai k1

0975841500

13

Nguyễn Văn Thành

UV BTV Đoàn trường

0972162530

14

Hà Thị Thúy Linh

UV BCH Đoàn trường

01666677723

 

( Ấn định danh sách: 14 đoàn viên)

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn trường Đại học Tân Trào