Thứ 7 tình nguyện vệ sinh môi trường
 
Đây là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên diễn ra vào ngày thứ 7 của tuần thứ 2 hàng tháng

Thứ 7 tình nguyện vệ sinh môi trường là phương thức hoạt động do Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tân Trào tổ chức thực hiện nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên nhà trường tham gia những việc làm thiết thực góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức Đoàn thanh niên; qua đó giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức vì tập thể, xây dựng lối sống đẹp trong cộng đồng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ 7 tình nguyện vệ sinh môi trường đã nhận được sự hướng ứng sôi nổi, nhiệt tình của toàn thể đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia . Toàn bộ khuôn viên trường và khu vực Ký túc xá được dọn dẹp sạch sẽ, khang trang;

Dưới đây là một số hình ảnh: