Kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá kỷ niệm 42 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2017)
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

***

Số: 12-KH/HSV

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá kỷ niệm 42 năm

Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

(02/12/1975-02/12/2017)

 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018; Thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tân Trào ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường hoạt động giao lưu thể dục thể thao nhằm góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho lưu học sinh, sinh viên Lào nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện;

Phát huy tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt - Lào nói chung; tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng.

2. Yêu cầu

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân công, chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện buổi gặp mặt sinh viên Lào ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00, ngày 2/12/2017.

- Địa điểm: Nhà thi đấu – Trung tâm thể dục thể thao, Trường Đại học Tân Trào.

2. Thành phần tham gia

2.1. Khách mời

- TS Phạm Thị Kiều Trang – Bí thư Đoàn trường;

- Th.s  Nguyễn Thị Thùy –  Chủ tịch Hội Sinh viên trường;

- Th.s Nguyễn Mỹ Việt  - Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao;

- Th.s Trần Quang Huy - Trưởng phòng Quản lý Sinh viên.

- Th.s Nguyễn Thị Hải - Trưởng khoa  Nông – Lâm – Ngư nghiệp

- Th.s Vũ Đăng Cang – Phó Trưởng khoa Nông – Lâm – Ngư nghiệp

- TS Nguyễn Văn Cương

2.2. Thành phần

- Ban chấp hành Đoàn trường;

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;

- 23 lưu học sinh, sinh viên Lào;

- Câu lạc bộ bóng đá Tân Trào.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Giao lưu bóng đá giữa sinh viên Lào và Câu lạc bộ bóng đá Tân Trào.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện chương trình giao lưu.

2. Sinh viên Lào

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chương trình.

Trên đây là Kế hoạch giao lưu bóng đá kỷ niệm 42 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các cấp ủy Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, đơn vị trong nhà trường tạo mọi điều kiện để hoạt động diễn ra đúng kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Đoàn thanh niên;

- Trung tâm TDTT;

- Phòng Quản lý sinh viên;

- Đơn vị trực thuộc Hội;

- Lưu: VP HSV.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy

 

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU BÓNG ĐÁ KỶ NIỆM 42 NĂM

 NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

(02/12/1975-02/12/2017)

(Kèm theo Kế hoạch số: 12 -KH/HSV ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ban Thư ký

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào)

TT

Thời gian

Nội dung chương trình

1

14h – 14h05

Ổn định tổ chức

2

14h05 – 14h10

Chào cờ: Quốc ca Lào và Quốc ca Việt Nam

3

14h10 – 14h20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

4

14h20 – 14h25

Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên phát biểu

5

14h25 – 14h30

Phát biểu cảm tưởng của sinh viên Lào

6

14h30 – 14h35

Trao quà lưu niệm của sinh viên Lào

7

14h35 – 15h35

Giao lưu bóng đá, chụp ảnh lưu niệm