Văn bản triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, sinh viên tham gia ''Hệ tri thức Việt số hóa"