Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học liên thông hệ chính quy ngành Giáo dục thể chất năm 2018
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số :    38/TB-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ Đại học liên thông hệ chính quy
Ngành Giáo dục thể chất năm 2018

 

Căn cứ Thông báo số 86/TS’2018, ngày 01/3/2018 của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội;

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường ĐHSP TDTT Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông (hệ chính quy) ngành GDTC năm 2018 cụ thể như sau:

1. Trình độ đào tạo: Đại học liên thông (hệ chính quy).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 chỉ tiêu

3. Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm TDTT hoặc Cao đẳng TDTT (Thí sinh có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành như: Thể dục - Công tác Đội, Thể dục - Sinh, Sinh - Thể dục, Giáo dục thể chất - Sinh, Sinh - Giáo dục thể chất  … phải học bổ sung kiến thức).

4. Nội dung thi tuyển: Sinh lý học Thể dục thể thao; Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất; Bật xa tại chỗ, chạy 100m hoặc chạy nhanh khéo

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm :

- 02 ảnh 4x6 (ghi sau ảnh : ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ tên ...).

- 02 phong bì có dán tem (Ghi địa chỉ người nhận).

- Phiếu tuyển sinh (Theo mẫu của Trường ĐHSP TDTT).

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của trường).

- Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có).

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng.

- Bản sao công chứng bảng điểm cao đẳng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận ưu tiên theo chế độ chính sách (nếu có)

6. Thời gian ôn và thi tuyển:

- Thời gian ôn thi: Dự kiến từ ngày 01/5 đến 05/5/2018

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ ngày 23/5 – 25/5/2018

7. Địa điểm thu hồ sơ: Tại trường Đại học Tân Trào.

Thông tin chi tiết xem trêm website: http://daihoctantrao.edu.vn
hoặc liên hệ qua số điện thoại: 02073.892.012, DĐ: 0943938899.