Trường Cao đẳng Tuyên Quang ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Trường Cao đẳng Tuyên Quang và Khoa Quốc tế thuộc Đại học Thái Nguyên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Trang 1234