Trường Đại học Tân Trào ký kết hợp tác với trường Đại học quốc gia Hankyong Hàn Quốc
 
Ngày 22/01/2015 Trường Đại học Quốc gia Hankyong (Hàn Quốc) do TS. Kang Ki-yong - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế làm trưởng đoàn đã chính thức sang thăm và làm việc tại trường Trường Đại học Tân Trào

Đón tiếp và làm việc với đoàn có TS. Trần Thị Lệ Thanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng lãnh đạo các Phòng, Khoa chuyên môn (Phòng  Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Khoa Tự nhiên, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Nông Lâm, Trung tâm THTN&CGKHCN)

Tại buổi làm việc, sau khi giới thiệu khái quát về nhà trường, hai bên đã cùng nhau thảo luận về những nội dung ký kết hợp tác, thông qua các chương trình cụ thể như: Đào tạo chuyên gia; Trao đổi cán bộ, giảng viên; Trao đổi học sinh, sinh viên đại học, sau đại học, nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo và thực tập; Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và các nhà khoa học; Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học, seminar, hội nghị chuyên đề, hội thảo; Trao đổi tài liệu khoa học, các ấn phẩm và thông tin khoa học; Đăng các bài báo khoa học trên tạp chí của Các bên; Đào tạo trình độ sau đại học và tiến sỹ cho Các bên.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, biên bản ký kết hợp tác này sẽ có hiệu lực trong vòng ba năm. Sau đó, hai trường sẽ tiếp tục triển khai cùng thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu Khoa học và giảng dạy khác để thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai trường.

Trong phần thảo luận, TS. Trần Thị Lệ Thanh đã nhấn mạnh về những khả năng, cách thức cũng như lộ trình thực hiện để những nội dung đã ký kết được triển khai một cách hiệu quả nhất. TS. Kang Ki-yong cũng bày tỏ mối quan tâm nhiệt tình đến những vấn đề mà trường Đại học Tân Trào đang quan tâm. . Ông cũng nhất trí sẽ nhanh chóng thiết lập mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai đơn vị.

Sau buổi lễ ký kết hợp tác, Trường Đại học Quốc gia Hankyong đã trở thành trường Đại học đầu tiên tại Hàn Quốc đặt mối quan hệ hợp tác với Đại học Tân Trào.

Một số hình ảnh lưu niệm

 

Kiều Trang - Phòng QLKH & HTQT