Trường Đại học Tân Trào tiếp nhận tình nguyện viên của tổ chức Scope Global (Úc)
 
Từ ngày 07/12/2015, trường Đại học Tân Trào tiếp nhận tình nguyện viên của tổ chức Scope Global (Úc) - ông Owen Jeremy Hicks

Sáng ngày 15/12/2015, trong cuộc họp giữa Lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trong trường, thay mặt Lãnh đạo Nhà trường phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã công bố Quyết định phân công công tác cho tình nguyện viên.

Trong thời gian làm việc tại Đại học Tân Trào ông Owen sẽ làm việc thường xuyên tại phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, sinh hoạt chuyên môn và giảng dạy tại khoa ngoại ngữ, tham gia các hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khoá của nhà trường và một số trường trung học cơ sở thực hành, thực hiện một số hoạt động tư vấn, bồi dưỡng khác.

Ông mong muốn đào tạo cho sinh viên trường Đại học Tân Trào trở thành những nhân tài, giải quyết nhu cầu nguồn nhân lực tiếng Anh tại tỉnh Tuyên Quang và các vùng lân cận, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Australia và Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Đây là cơ hội tốt cho sinh viên trường Đại học Tân Trào tiếp cận, giao lưu, phát triển ngôn ngữ, văn hóa của xứ sở kangaroo với giáo viên bản xứ.