Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 theo Nghị quyết số 34/2013/NQ - HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm