Danh sách sinh viên hệ CĐCQ khóa 2014 - 2018 & 2015 - 2019 được miễn học phí năm học 2016 - 2017 theo Nghị quyết số 34/2013/QQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm