Danh sách sinh viên hệ Đại học chính quy hưởng hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập theo nghị quyết 34 của HĐND tỉnh Tuyên Quang học kỳ I, năm học 2016 - 2017
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm