Giới thiệu về Hội Cựu chiến binh

Hội CCB Trường Đại học Tân Trào nguyên là Hội CCB Trường Cao đẳng Tuyên Quang theo quyết định số 36/QĐ - CCB ngày 15/10/2011. Ngày 14 tháng 8 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1404/QĐ-TTg V/v Thành lập trường Đại học Tân Trào; Hội CCB trường được đỏi tên thành Hội CCB Trường Đại học Tân ...

Hội Cựu chiến binh trường Đại học Tân Trào kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh và ngày hội Quốc phòng toàn dân

Ngày 19/12/2013, hội Cựu chiến binh trường đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh và ngày Hội quốc phòng toàn dân thông qua hình thức tuyên truyền về biển đảo nhằm ôn lại truyền thống của QĐND Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước. Ý nghĩa to lớn của hoạt động này là đã khơi ...