Giới thiệu về Hội Cựu chiến binh
 
Hội CCB Trường Đại học Tân Trào nguyên là Hội CCB Trường Cao đẳng Tuyên Quang theo quyết định số 36/QĐ - CCB ngày 15/10/2011. Ngày 14 tháng 8 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1404/QĐ-TTg V/v Thành lập trường Đại học Tân Trào; Hội CCB trường được đỏi tên thành Hội CCB Trường Đại học Tân Trào theo quyết định số 20/QĐ-CCB ngày 11/10/2013 của Hội CCB khối các cơ quan tỉnh.

1. Thành lập: Hội CCB trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên quang được thành lập theo Quyết định số: 51/QĐ-CCB  ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên quang; Ngày 30/6/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 2651/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang thành Trường Cao đẳng Tuyên quang; Hội CCB trường được đỏi tên thành Hội CCB Trường Cao đẳng Tuyên Quang theo quyết định số 36/QĐ - CCB ngày 15/10/2011 của Hội CCB khối các cơ quan tỉnh; Ngày 14 tháng 8 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1404/QĐ-TTg V/v Thành lập trường Đại học Tân Trào; Hội CCB trường được đỏi tên thành Hội CCB Trường Đại học Tân Trào theo quyết định số 20/QĐ-CCB ngày 11/10/2013 của Hội CCB khối các cơ quan tỉnh.  

2. Nhiệm vụ: Qua 2 lần Đại hội, Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2012 – 2017 được tổ chức vào ngày 02 tháng 3 năm 2012 đã đề ra một số nhiệm vụ chính của Hội như sau: 

     - Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, cơ quan, đơn vị, công tác quốc phòng an ninh     

      -  Tham gia bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và đẩy mạnh các hoạt động trong hội.

      -  Tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.           

      - Đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong các phong trào thi của Nhà trường.

       -  Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh  

1

Đ/c Trần Quyết Thắng: Chủ tịch Hội CCB Trường.

Nhập ngũ: 03/1975

Chuyển ngành: 08/1988

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sư phạm Sinh học

Chức vụ: Giảng viên – Phó trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng Thanh tra – Pháp chế

Điện thoại: 0986118467

Email: thangdhtt22@gmail.com

 

2

Đ/c Bùi Quang Vũ:  Phó Chủ tịch Hội CCB Trường.

Nhập ngũ: 02/1982

Chuyên môn nghiệp vụ: Lái xe

Công việc được giao: Lái xe

Đơn vị công tác: Phòng Hành chính – Quản trị

Điện thoại: 0983197856

 

3

Đ/c Phạm Hồng Thuận:   Hội viên

Nhập ngũ: 02/1995

Chuyên ngành đào tạo: Đại học kế toán

Công việc được giao: Thủ quỹ kiêm thu ngân.

Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Điện thoại: 0946543834

 

4

Đ/c  Vũ Việt Hùng:  Hội viên

Nhập ngũ: 3/1980

Công việc được giao:Bảo vệ

Điện thoại: 01278432386

Đơn vị công tác: Phòng Hành chính – Quản trị

 

5

Đ/c  Trần Văn Cường:  Hội viên

Nhập ngũ: 5/1978

Công việc được giao: Bảo vệ

Đơn vị công tác: Phòng Hành chính – Quản trị

Điện thoại: 01655474233

 

6

Đ/c  Trần Viết Dũng:   Hội viên

Nhập ngũ: 8/1985

Công việc được giao: Bảo vệ

Đơn vị công tác: Phòng Hành chính – Quản trị

Điện thoại: 01232428168

 

7

Đ/c  Hoàng Anh Tôn:  Hội viên

Nhập ngũ: 02/1985

Công việc được giao: Bảo vệ

Đơn vị công tác: Phòng Hành chính – Quản trị

Điện thoại: 01692045305

8

Đ/c  Bùi Thị Dần:    Hội viên

Nhập ngũ: 7/1983

Công việc giao: Quản lý HSSV nội trú.

Đơn vị công tác: Ban quản lý khu nội trú

 

Trần Quyết Thắng