HỘI NGHỊ CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 3
 
Căn cứ Thông báo sô 1 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức “Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ 3” dự kiến tổ chức vào ngày 06 - 07 tháng 12 năm 2014 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trẻ trong nhà trường quan tâm đến chủ đề trên tham gia viết bài đóng góp cho Hội nghị.

1. Nội dung của Hội nghị: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ 3.

2. Thể lệ gửi bài

- Mỗi bài báo khoa học dài tối đa 06 trang (từ trang thứ 7 trở đi, mỗi trang sẽ tính thêm 200.000 đồng) viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13pt), phải có tiêu đề và phần tóm tắt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Dưới tiêu đề bài báo phải có tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại (cơ quan và di động), email của tác giả chính để liên hệ. Lưu ý: Người đứng đầu nhóm tác giả trong bài báo phải có tuổi đời không quá 40.

- Tác giả gửi bài cần gửi 02 bản thảo đánh máy cùng kinh phí 1.000.000 đồng/bài về địa chỉ dưới đây, đồng thời gửi file điện tử về email: hnkh@hus.edu.vn (Đối với các tác giả không được đăng bài Ban tổ chức sẽ hoàn trả kinh phí hỗ trợ in ấn là 400.000 đồng/bài)

3. Thời hạn gửi bài:

Thời hạn gửi tóm tắt (không quá 250 từ, 05 từ khóa): 30/7/2014;

- Thời hạn gửi toàn văn bài báo: 30/9/2014.

Địa chỉ liên hệ:

Ban tổ chức Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ ba

Phòng 309 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại: +84435580853; email: hnkh@hus.edu.vn

Phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác Quốc tế