Chi bộ khoa Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật & Công nghệ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho sinh viên: Tạo nguồn nhân lực “vừa hồng, vừa chuyên”
 
Công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên trường Đại học Tân Trào trong những năm qua đã giúp các em sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức học tập, tạo tiền đề xây dựng nguồn nhân lực “vừa hồng, vừa chuyên”.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong đội ngũ học sinh sinh viên (HSSV), góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, tạo nguồn cho đảng, chi bộ khoa Khoa học Tự nhiên – KT & CN luôn quan tâm tới vấn đề này. Chi bộ có kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện công tác phát triển đảng. Trong nhiệm kỳ, chi bộ xây dựng nghị quyết trong đó xác định rõ chỉ tiêu và đề ra các giải pháp cụ thể đối với công tác phát triển đảng trong HSSV để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các đồng chí đảng viên được phân công bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng cảm tình đảng phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thường xuyên báo cáo cho cấp uỷ về quá trình phấn đấu của đối tượng cảm tình đảng, xem nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Song song đó, chi uỷ đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng trong đoàn viên, sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khoá, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho đoàn viên, sinh viên hiểu rõ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng để tự giác phấn đấu vào Đảng.

Trong đầu nhiệm kỳ 2015 – 2017 chi bộ khoa Khoa học Tự nhiên – KT & CN đã hoàn thành mục tiêu về công tác phát triển đảng trong HSSV đã đề ra trong nghị quyết, kết nạp 02 quần chúng ưu tú là HSSV vào Đảng cộng sản Việt Nam. Kết quả này là sự phấn đấu, rèn luyện của các quần chúng ưu tú, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của Chi ủy và toàn thể chi bộ.

Nguồn phát triển đảng trong sinh viên của khoa Khoa học Tự nhiên – KT & CN, Trường Đại học Tân Trào là rất dồi dào, hy vọng với các giải pháp đồng bộ, cùng với sự cố gắng rèn luyện không ngừng của mỗi đoàn viên sinh viên, chắc chắn tỷ lệ sinh viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng ở Trường Đại học Tân Trào trong thời gian tới sẽ có chuyển biến tích cực.

Được sự thống nhất của Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào. Sáng ngày 17/7/2015 Chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên – KT & CN đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 sinh viên Nguyễn Trần Thắng  và Lương Thị Kim Quyết lớp Toán – Lý K20.

Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Thị Hải – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy trường Đại học Tân Trào, Bí thư Chi bộ, trưởng khoa Khoa học Tự nhiên – KT & CN; đồng chí Nguyễn Thúy Nga phó bí thư chi bộ cùng các đồng chí đảng viên của Chi bộ.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hải - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định cho hai đảng viên mới.

Ngay sau khi nhận quyết định, 2 đồng chí Nguyễn Trần Thắng  và Lương Thị Kim Quyết - Đảng viên mới đã tuyên thề trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tiếp đó đồng chí Bí thư Chi bộ chúc mừng hai đồng chí đã chính thức được đứng trong hàng ngũ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt  2 đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp:

Đ/C Nguyễn Thúy Nga - Phó bí thư chi bộ làm công tác tổ chức buổi lễ

Các đ/c Đảng viên trong Chi bộ tham dự lễ kết nạp Đảng viên mới

Đ/c Nguyễn Thị Hải - Bí thư chi bộ khoa đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới

Đ/c Nguyễn Thị Hải - Bí thư Chi bộ khoa trao quyết định cho Đảng viên mới Lương Thị Kim Quyết

Đ/c Nguyễn Thị Hải - Bí thư Chi bộ khoa trao quyết định cho Đảng viên mới Nguyễn Trần Thắng

Đảng viên mới Lương Thị kim Quyết đọc đơn của người xin vào Đảng và tuyên thệ trước Đảng kỳ

Đảng viên mới Nguyễn Trần Thắng  đọc đơn của người xin vào Đảng và tuyên thệ trước Đảng kỳ

Chi ủy tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với hai đ/c Đảng viên mới

Chi bộ chụp ảnh lưu niệm với hai đ/c Đảng viên mới

 

Nguyễn Thị Tuyết - Khoa Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật & Công nghệ