Khoa tự nhiên Thông báo đăng ký tham dự cuộc thi OLYMPIC tin học học sinh, sinh viên Việt Nam năm 2015
 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2015

     Thực hiện Kế hoạch số 1506/KH-ĐHTTr ngày 17/8/2015 về Ôn và tham dự cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt nam năm 2015;

     1. Mục đích 

     - Phát hiện và bồi dưỡng sinh viên có năng lực về Tin học; 

     - Đẩy mạnh phong trào học tập và nâng cao trình độ Tin học của sinh viên trong trường, tạo sân chơi bổ ích giúp sinh viên được luyện tập và đánh giá trình độ tin học cấp quốc gia;

     - Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về bồi dưỡng sinh viên giỏi giữa giảng viên của các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc có sinh viên tham gia kỳ thi; 

     - Tạo điều kiện để các giảng viên và sinh viên tiếp cận nội dung kỳ thi Olympic Tin học, đưa dạy học gắn liền với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả dạy học.

     2. Đối tượng tham gia 

     - Sinh viên hệ CĐ, ĐH trong toàn trường.

     - Sinh viên đăng ký tự do, hạn đăng ký cuối cùng: 29/8/2015.

     - Đăng ký với giảng viên Lê Anh Nhật, phòng 401 nhà C, điện thoại 0912.844.866,

        Email: leanhnhat@tuyenquang.edu.vn.

     3. Thông  tin dự thi: 

     - Khối cá nhân Không chuyên Tin học.

     - Môn thi: Sinh viên chọn một trong 3 ngôn ngữ lập trình sau: Free Pascal, C/C++, Java.

     - Thời gian ôn thi: 24/8/2015.

     - Thời gian thi: Cuối tháng 11 năm 2015.

     - Địa điểm thi: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

 

Tác giả: ThS Lê Anh Nhật