Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc trường Đại học Tân Trào (tiền thân là khoa Văn - Sử), sau đổi tên là khoa Xã hội và chính thức mang tên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn từ ngày 10.4.2012.

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TỔ CHỨC NGOẠI KHOÁ CHUYÊN MÔN “ĐỔI MỚI PPDH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆN NAY”

Thực hiện văn bản số 55/ĐT-ĐHTTr của Trường Đại học Tân Trào và kế hoạch số 01/2015/BC-KHXH&NV về việc chuẩn bị nội dung chuyên môn, nghiệp vụ cho công tác TTSP 2014-2015; đồng thời, nhằm củng cố và trang bị đầy đủ kỹ năng cho sinh viên chuẩn bị đi thực tập sư phạm, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn ...

HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

Ngày 24 tháng 01 năm 2015, tại thành phố Hải Dương, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"

ĐỔI MỚI NHẬN THỨC LỊCH SỬ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI NÓI CHUNG, NGHIÊN CỨU VĂN HỌC NÓI RIÊNG

Nói đến văn học là nói đến lãnh vực của cái cá thể, của cá tính; nói đến nhà văn trước hết là nói đến những tâm hồn lớn, những tư tưởng nghệ thuật đột xuất, những phong cách ưu mỹ, những bậc thầy về nghệ thuật ngôn ngữ, những nhà thẩm mỹ tối cao trong truyền dẫn xúc cảm bằng hình ảnh. Sự có mặt của ...

Trường từ vựng cỏ cây và các tín hiệu thẩm mỹ được tạo nên trong Truyện Kiều

58 từ thuộc ba tiểu trường cỏ cây trong Truyện Kiều đã tạo nên các THTM với nhiều ý nghĩa thẩm mỹ sâu sắc,trong đó nổi bật là thể hiện những phương diện khác nhau của con người,từ dáng vẻ,cử chỉ bên ngoài,đến tuổi tác,vị thế và tâm lí tình cảm bên trong. Qua đó có thể nhận thấy một đặc điểm trong ...

Trần thuật học như là khoa học phân tích diễn ngôn trần thuật

Trần thuật học như là khoa học phân tích diễn ngôn trần thuật của Giáo sư V.I. Chiupa là một giáo trình hàm súc, dễ hiểu, viết cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh khoa học xã hội – nhân văn. Giáo trình gồm 9 phần: 1.Từ thi pháp học đến tu từ học, 2. Chiến lược giao tiếp, 3. Phạm trù ...