Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Tân Trào là khoa được thành lập từ những năm đầu tiên thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, sau khi đổi tên thành Trường Cao đẳng Tuyên Quang. Được thành lập tháng 10 năm 2013 theo Quyết định 1605/QĐ – HT của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào. Cùng với việc thành lập các khoa, các bộ môn khác, Khoa Giáo dục Mầm non chính thức được thành lập và hoạt động theo mô hình các khoa trong trường đại học. Việc thành lập Khoa Giáo dục Mầm non đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Giáo dục Mầm non trong nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội.....

Hiện nay khoa có 13 cán bộ, đa số đều có trình độ trên đại học (2 tiến sĩ 11 thạc sỹ) các cán bộ phần lớn được đào tạo tại  các trường đại học chuyên ngành sư phạm như: Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Thái Nguyên...

Đa số các cán bộ của Khoa đều đã có kinh nghiệm, thực tế giảng dạy trên 10 năm, đây là lợi thế lớn của Khoa trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, địa phương.

I. Chức năng

Khoa Giáo dục Mầm non là khoa chuyên môn có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo ngành GD Mầm non của trường Đại học Tân Trào.

II. Nhiệm vụ

Khoa Giáo dục Mầm non là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của nhà trường và có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

2. Không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học, nghiên cứu khoa học.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

III. Các ngành đào tạo

1. Hệ đại học

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học

2. Hệ cao đẳng

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học

3. Hệ trung cấp

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học

* Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

1. Đối với hệ ĐH

Học xong chương trình này, người học có khả năng:

 Giảng dạy Mầm non các hệ cao đẳng, trung cấp, các lớp bồi dưỡng giáo viên Mầm non tại các cơ sở đào tạo, hoặc làm cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục;

 Làm giáo viên ở các trường Mầm non công lập, dân lập, tư thục, các nhóm trẻ gia đình tại các vùng, miền;

 Chăm sóc sức khoẻ người già yếu, bệnh tật và trẻ em tại các trung tâm hoặc gia đình; công việc nội trợ trong các gia đình;

 Làm việc tại các cơ quan chữ thập đỏ, Bảo vệ bà mẹ trẻ em, các cơ quan nhà nước; tham gia các dự án phát triển vùng (phi chính phủ); công tác thiếu niên nhi đồng của các tổ chức chính trị xã hội.

 Công tác quản lý ở các trường Mầm non.

- Sau khi tốt nghiệp có thể học lên trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Giáo dục mầm non, hoặc có thể học chuyển đổi để sang học một số chuyên nghành gần.

2.Đối với hệ cao đẳng và trung cấp

- Vị trí, khả năng công tác: Trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non; Tham gia công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ: Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non trong những thập kỷ tới.

- Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên trình độ đại học, chuyên ngành Giáo dục mầm non.

IV. Danh sách cán bộ,giảng viên

 

 

01

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thủy
Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0914 786 357
Email: thuykmn@gmail.com

02 Họ và tên: Vũ Thị Kiều Trang
Chức vụ: Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0915395113
Email: baotrangvk@gmail.com
03

Họ và tên: Vũ Thị Lan
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Điện thoại: 0916844333
Email: lansptq@gmail.com

04

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 09142155698
Email: haiyencdtq@gmail.com

05

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0915905499
Email: huongkiencdtq@gmail.com

06

Họ và tên: Phạm Thị Xuân
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0398474905
Email: xuandungcdsptq@gmail.com

07

Họ và tên: Bùi Khánh Ly
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0916844253
Email: buikhanhlytq@gmail.com

09

Họ và tên: Đinh Thị Lương
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 01687 373 085
Email: dinhthiluong83@gmail.com

10

Họ và tên: Nguyễn Như Mai
Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa
Điện thoại: 0913194889
Email: nguyennhumaicdtq@gmail.com

11

Họ và tên: Nguyễn Thị Vui
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0982091642
Email: nguyenvuisp@gmail.com

12

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01668609713
Email: ngocdiepvnpt@gmail.com

13

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa
Điện thoại: 0979986993
Email: anhnguyetk61gdmn@gmail.com

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên