ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA GIÁO DỤC MẦM NON – BM NGHỆ THUẬT
 
Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 27/10/2014 của Đảng ủy trường ĐHTT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 02 –HD/ĐU, ngày 31/10/2014 của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào “về công tác nhân sự Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhà trường”;

Được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường Đại học Tân Trào. Sáng ngày 17/01/2015, Chi bộ Khoa Giáo dục mầm non – BM Nghệ thuật đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong Nhiệm kỳ 2013-2015 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 -2017. đồng thời bầu ra Chi uỷ chi bộ và các chức danh chủ chốt của Chi bộ.

Đến dự Đại hội có đầy đủ các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và các đồng chí quần chúng ưu tú

 Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện cho Báo Tổng kết công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Đại hội cũng thảo luận, góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vũ Thị Kiều Trang được bầu làm bí thư chi bộ với sự tín nhiệm cao. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã đề ra.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của các đồng chí là quần chúng ưu tú

Lãnh đạo Khoa GDMN tặng hoa chức mừng sự thành công của Đại hội

 

Chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục mầm non – Bộ môn nghệ thuật

Nhiệm kỳ 2015 – 2017

 

Vũ Thị Kiều Trang