Thực hiện công văn số 2199/ĐHHN- ĐA 2020 về việc tham gia khóa bồi dưỡng giảng viên cốt cán khu vực miền Bắc đánh giá cải tiến chương trình và tài liệu day- học ngoại ngữ, giảng viên Lương Thị Hải Hà đã tham gia khóa học tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế, trường Đại học Hà Nội theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào từ ngày 10/12/2015 đến ngày 22 /12/2015.

Giảng viên khoa ngoại ngữ tham gia khóa bồi dưỡng giảng viên cốt cán Quốc gia dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh của đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020

Thực hiện công văn số 373/CV-ĐANN của Ban Quản lý đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Triệu tập học viên tham gia khoá bồi dưỡng giảng viên cốt cán quốc gia dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh”, từ ngày 30/11/2015 đến hết ngày 04/12/2015 tại trường Đại học Hà Nội, giảng ...

CÁC THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

Thực hiện công văn số 4277/BGDĐT - ĐANN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo giáo viên, giảng viên tiếng Anh cốt cán ở trong nước của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (2020), Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào đã cử 05 đồng chí giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ tham gia khóa bồi dưỡng tại trường Đại học ...

Sinh viên hệ cao đẳng chính quy chuyên ngành Tiếng Anh K1 thực tập thực tập tốt nghiệp tại Dự án Hỗ trợ Tam Nông, Tuyên Quang (Tam Nông Support Project - TNSP)

Thực hiện kế hoạch số 2589/KH-ĐHTTr, ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào về kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy chuyên ngành Tiếng Anh khóa 2012 – 2015, từ ngày 02/3/2015 đến ngày 04/3/2015, sinh viên lớp Cao đẳng Tiếng Anh K1 của trường Đại học Tân Trào ...

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THƯỜNG KÌ GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

Một trong những hoạt động chuyên môn được khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tân Trào thực hiện nghiêm túc, có chất lượng là duy trì thường xuyên việc sinh hoạt chuyên môn

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHIỆM KÌ 2015-2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 27/10/2014 của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; được sự nhất trí của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào, ngày 18/01/2015, Chi bộ Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ...

THAM GIA HỘI THẢO TẬP HUẤN XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH VỀ ĐỔI MỚI DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Theo kế hoạch của Ban Quản lí Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, thực hiện quyết định số 44/QĐ-ĐHTT ngày 06/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, từ ngày 09/01/2015 đến 12/01/2015, giảng viên Khoa Ngoại ngữ đã tham gia Hội thảo tập huấn xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ...

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa

GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH KHOA NGOẠI NGỮ DỰ GIỜ TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thực hiện các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch bảo đảm, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường nói chung, và bảo đảm, nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh nói riêng, Khoa Ngoại ngữ rất chú trọng tới việc dự giờ trong và ngoài nhà trường.

Giảng viên khoa Ngoại ngữ tham gia “Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Tiếng Anh”

Thực hiện công văn số 2462/QĐ –ĐHTTr, Ngày 03/11/2014 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào. Về việc cử cán bộ, giảng viên tham dự tập huấn “ chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Tiếng Anh” do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 ...

ĐỘI TUYỂN OLYMPIC TIẾNG ANH ĐẠT GIẢI VÀNG HỘI GIAO LƯU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CỤM TRUNG-BẮC LẦN THỨ X NĂM 2014

Với chủ đề "Học sinh, sinh viên Trung - Bắc chủ động, tích cực trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", từ ngày 01/11/2014 đến hết 04/11/20141 tại Thành phố Yên Bái, cùng với hơn 150 cán bộ, giảng viên, học sinh-sinh viên thuộc các Tiểu ban tham gia các nội dung giao lưu, ...

Trang 12