Khoa giáo dục Tiểu học là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tân Trào (tiền thân là khoa GD Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang). Khoa Giáo dục Tiểu học chính thức hoạt động theo mô hình trường Đại học kèm theo Quyết định  số1605/ QĐ- HT ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào đã nâng cao vị thế và nhiệm vụ đào tạo giáo viên bậc Tiểu học đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu dạy và học tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác trên toàn quốc.

Hiện Khoa giáo dục Tiểu học đang đào tạo gồm 33 lớp với trên 1700 sinh viên, học viên thuộc trình độ Cao đẳng và Đại học, dạy Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào trong mỗi năm học.

Khoa gồm tổ chuyên môn Ngữ văn và Toán với 12 giảng viên hầu hết có trình độ Thạc sĩ ( 02 giảng viên chính, 03 đang làm nghiên cứu sinh trong nước) có bề dầy kinh nghiệm và thực tế giảng dạy trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội.

I. Chức năng

Khoa Giáo dục Tiểu học có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn đào tạo ngành GD Tiểu học tại trường Đại học Tân Trào theo kế hoạch và quy định của Nhà trường

II. Nhiệm vụ

 Khoa Giáo dục Tiểu học là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của nhà trường và có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo trong nhà trường.

3. Quản lí giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy học, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong khoa.

III. Các ngành đào tạo

1. Hệ đại học

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học

2. Hệ cao đẳng

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học

IV.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo;

- Được tuyển dụng làm giáo viên bộ môn dạy học ở cấp Tiểu học.

- Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ  thuộc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Quản lí giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán cấp Tiểu học

V. Danh sách cán bộ - giảng viên

01

Họ và tên: Bùi Ánh Tuyết

Chức vụ: Phó trưởng Khoa - Trưởng môn Ngữ văn

Điện thoại: 0978759467 - 01255113664

Emai: buianhtuyettq@gmail.com

02

Họ và tên: Đoàn Thị Cúc

Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng thoa

Điện thoại: 0979.251987

Email: doancuc1987@gmail.com

03

Họ và tên: Nguyễn Thị Phong

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng môn Toán khoa

Điện thoại: 01686472767

Emai: phonghientq@gmail.com

04

Họ và tên: Vũ Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên – Trợ lí khoa

Điện thoại: 0989504152

Emai: huongvu1985@gmail.com

05

Họ và tên: Trương Mỹ An Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0972320799

Emai: truongmyanngoc87@gmail.com

06

Họ và tên: Linh Thị Thanh Loan

Chức vụ: Giảng viên

Emai: linhloan862@gmail.com

Điện thoại: 0985172862

07

Họ và tên:Triệu Phương Quỳnh

Chức vụ:

Điện thoại:

Emai:

 

08

Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977157527

Emai: phamhuyen369@gmail.com

09

Họ và tên: Lê Danh Tuyên

Chức vụ:

Điện thoại:

Emai:

 

10

Họ và tên: Chu Thị Thùy Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915081005

Emai: hoahuetay83tq@gmail.com

11

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thuỳ

Chức vụ: Giảng viên

.Điện thoại: 0966 33 88 28

Email: nguyenthuycdtq88@gmail.com

 

 VIII. Địa chỉ liên hệ và một số hình ảnh hoạt động của khoa

- Văn phòng khoa tại Cơ sở 3 -  trường Đại học Tân Trào

- Điện thoại: 0273.890.174 - 0273.891765

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên