Giới thiệu khoa Văn hóa - Du lịch
 

 

 

 

01

  Vũ Quỳnh Loan

 Chức vụ: Trưởng khoa

  Chuyên ngành: Ngữ văn

 Số điện thoại liên hệ: 0976 397 888

 Email: loanvantq@gmail.com

 

02

  Vũ Văn Ngân

 Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng khoa

 Điện thoại: 0946945677

 E-mail: ngan6777@gmail.com

03

 Hà Thuý Mai

 Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng khoa

  Số điện thoại liên hệ: 0969.610.345

 Email: hathuymai.mtcn@gmail.com

04

 Đồng Thị Bích Lan

 Chức vụ: Giảng viên - Phụ trách Bộ môn Âm nhạc

  Số điện thoại liên hệ: 0986.589.743

 Email: dongbichlantq@gmail.com

05

 Đồng Kim Hoa

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0972.193.864

 Email:

06

 Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0973.102.377 - 0947.102.377                               

 Email: thanhthaodhtt@gmail.com

07

 Mai Thị Vân Hương

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0968.090.384 - 0946.736.737

 Email: vanhuongcdtq@gmail.com

08

 Hà Thị Thúy Linh

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại: 016666.777.23

 Email: linhha.cdtq@gmail.com

09

 Nguyễn Thị Thanh Loan

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại:  0976.673.123

 Email: thanhloan2903@gmail.com

10

 Bùi Quang Cảnh

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại: 0965.631.623

 Email: quangcanh26@gmail.com

11

 Hà Thu Huyền

 Chức vụ: Giảng viên

 Số ĐT: 0975.856.399

 Email: huyenkan@gmail.com

12

 Nguyễn Thị Thuỷ

 Chức vụ:Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0985.444.356

 Email: nguyenthuthuydhtt@gmail.com

13

 Bùi Văn Khánh

 Chức vụ: Giảng viên

 Số ĐT: 0936.667.283

 Email: buivankhanhdhtt@gmail.com

14

 Dương Xuân Quyền

 Chức vụ: Giảng viên

 Số ĐT: 0942.948.116

 Email: duongxuanquyenArtist@gmail.com

15

 Trần Thị Hồng Hạnh

 Chức vụ: Giảng viên

 Số ĐT: 01697.887.398

 Email: chipaue@gmail.com

16

 Hoàng Thị Thẻ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0988572199

 Email: Thehoang89cdtq@gmail.com

17

 Phạm Hồng Ngân

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0972977170

 Email: Hongngan74@gmail.com

18

 Mai Thị Huế

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0964 099 266

 Email: maithihue.daihoctantrao@gmail.com

19

 Nguyễn Thị Linh Thảo

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0948 057 367

 Email: nguyenlinhthao203@gmail.com