Lịch công tác tuần 2 (từ ngày 08-01-2018 đến ngày 14-01-2018)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
08-01-2018

8h00. Họp tổng kết công tác Đảng. 

Địa điểm: HT Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Dự họp: đ/c Nguyễn Khải Hoàn (PBT Đảng ủy).

14h00. Họp BCH Đảng ủy. P.họp 204, Nhà C.

Thứ ba
09-01-2018

14h00. Kỷ niệm Ngày sinh viên Việt Nam. HT lớn.

Khách mời: ĐB Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Đoàn khối cơ quan tỉnh.

Trường ĐHTT: Đ/c Trần T Lệ Thanh (PHT), Đại diện LĐ các đơn vị, đoàn thể, Đại diện SV (do hội SV phối hợp các khoa, bộ môn lựa chọn).

Thứ tư
10-01-2018
Thứ năm
11-01-2018

8h00. Hội nghị tổng kết thi đua khối trường ĐH, CĐ và TCCN. P.họp 204, Nhà C.

TP: LĐ trường; CT, PCT Công đoàn trường, BT, PBT đoàn trường, Lãnh đạo TT TT-TV, TCCT.

14h00. Họp thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm THTN&CGCN. P.họp 204, Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ các đơn vị: KHTV, TCCT, HCQT, ĐT, TTr-PC, QLKH&HTQT, Khoa NLNN và TT THTN&CGCN.

Chuẩn bị và báo cáo: Phòng KH-TV (chủ trì báo cáo), TT THTN&CGCN (phối hợp).

Thứ sáu
12-01-2018

14h00. Họp giao ban. P họp 204, Nhà C.

Thứ bẩy
13-01-2018
Chủ nhật
14-01-2018

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên