Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 28-05-2018 đến ngày 03-06-2018)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
28-05-2018

9h00. Làm việc Đại học Chodang, Hàn Quốc. P.họp QT 204, Nhà C.

TP: Đ/c Thanh (PHT), LĐ phòng QLKH&HTQT, TT TT-TV.

Chuẩn bị: Phòng QLKH&HTQT.

Thứ ba
29-05-2018

Báo cáo các Đề án trước TTr. Tỉnh ủy. (Chuyển sang ngày Thứ 6 - 01/6/2018)

TP: HT, PHT (đ/c Hoàn), TrP: TCCT, KHTV.

Thứ tư
30-05-2018

8h00. Họp BCH Đảng ủy. P.họp 204, Nhà C.(Hoãn tuần sau)

14h00. Tổng kết công tác thực tập 2017. P.họp 204, nhà C.

TP: LĐ các phòng, khoa, các trung tâm có liên quan đến SV TT.

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Khải Hoàn, PHT.

Thứ năm
31-05-2018

8h00. Họp thảo luận về Trường PT liên cấp. P.họp 204, Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ các đơn vị: ĐT, KHTV, TCCT, HCQT, QLSV, TT BD&PT NN, TT TDTT GDQPAN, TT-TV, Khoa TH, KHCB.

Chuẩn bị báo cáo dự kiến nhân sự, chương trình và tổ chức hoạt động: đ/c Nguyện.

14h00. Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy v/v thực hiện NQ29. P.họp 204, Nhà C.

TP dự: LĐ trường, Trưởng các đơn vị.

Chuẩn bị: TTr. Đảng ủy (đ/c Hoàn), TCCT. 

Thứ sáu
01-06-2018

8h00. Họp giao ban. P.họp 204, nhà C. (Chuyển sang tuần sau)

15h00. Tổ chức Tết thiếu nhi 1/6. HT lớn.

Chuẩn bị: Công đoàn trường, Hội SV và các bộ phận có liên quan.

Thứ bẩy
02-06-2018

9h30. Làm việc với đoàn công tác của Đại học Osaka, Nhật Bản. P.họp QT 204, Nhà C.

TP: HT, LĐ các đơn vị: ĐT, QLKH&HTQT, KHTV; CV TT TT-TV.

Chuẩn bị: QLKH&HTQT, HCQT.

Chủ nhật
03-06-2018

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên