Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 04-06-2018 đến ngày 10-06-2018)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
04-06-2018

8h00. Họp BCH đảng bộ (mời Bí thư các chi bộ). P.họp 204, Nhà C.

14h00. Họp triển khai các ND về chuẩn bị thành lập trường phổ thông. P. họp 204, Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ các đơn vị: ĐT, KHTV, HCQT, QLSV, TCCT, Khoa CB, Khoa TH, MN, TLGD&CTXH, TT TDTT, TT THTN&CGCN, TT-TV, TT BD&PTNN.

Chuẩn bị báo cáo: Đ/c Khổng Chí Nguyện.

Thứ ba
05-06-2018

9h00. ThS. NCS Nguyễn Thị Hải, bảo vệ LATS cấp Viện.

Địa điểm Viện HLKHTN VN.

Phân công dự: LĐ trường (TS. Nguyễn Khải Hoàn), đại diện phòng QLKH&HTQT, ĐT, TT-TV.

14h00. HT dự Tiếp xúc cử tri tại Xã Thành Long.

Thứ tư
06-06-2018

14h00. Họp giao ban. P.họp 204, Nhà C.

Thứ năm
07-06-2018

8h00: Sinh hoạt chuyên môn bộ môn Ngoại ngữ - Tuần 1-tháng 6/2018

Nội dung: Thực hành kỹ năng nghe - nói

Chủ đề:  University Allocations

Thành phần: GV Bộ môn Ngoại ngữ

Địa điểm: P202C

Thứ sáu
08-06-2018

8h00: Tập huấn, trao đổi về công tác truyền thông

Địa điểm: Phòng 204 nhà C

Thành phần: 10 tình nguyện viên tham gia trại hè 2018; Đại diện các đơn vị

Thứ bẩy
09-06-2018
Chủ nhật
10-06-2018

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên