Lịch công tác tuần 52 (từ ngày 25-12-2017 đến ngày 31-12-2017)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
25-12-2017
Thứ ba
26-12-2017

8h00. HT dự họp HĐND Thành phố Tuyên Quang.

Địa điểm: HT UBND Thành phố.

Thứ tư
27-12-2017
Thứ năm
28-12-2017

7h30. Hội nghị CBVC năm 2018. HT lớn. 

Chuẩn bị CSVC, tài liệu: HCQT, KHTV, CĐ trường, TTraND, TT TH-NN.

Chủ trì: LĐ trường, CTCĐoàn trường.

Thư ký: Đoàn T P Lý, Trần T Thanh Vân.

Thời gian: Cả ngày.

(Chuyển xuống Thứ 6 ngày 29/12)

Thứ sáu
29-12-2017

8h00. Họp bộ phận quản lý Tạp chí khoa học, Website. P.họp 204, Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ phòng QLKH&HTQT, TT-TV, LĐ tạp chí: TBT, Phó TBT, T ký, Ban Trị sự, Bộ phận TT-TT thuộc TT TT-TV, KHTV.

ND: Trao đổi về quản lý hoạt động của Tạp chí KHĐHTT và Website.

(Chuyển lên Thứ 5 ngày 28/12)

Thứ bẩy
30-12-2017
Chủ nhật
31-12-2017

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên