Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 02-12-2013 đến ngày 08-12-2013)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
02-12-2013

8h. HT, PHT (đ/c Trâm) họp tại P102.

Thứ ba
03-12-2013

14h. LĐ trường họp tại P102.

Thứ tư
04-12-2013
Thứ năm
05-12-2013

7h30. HT, PHT (đ/c Trâm) họp tại P405.

Thứ sáu
06-12-2013
Thứ bẩy
07-12-2013
Chủ nhật
08-12-2013

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên