Danh mục các Tạp chí Scopus

Tạp chí được xếp trong danh mục Scopus:

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài nghiên cứu khoa học “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội”

Sáng ngày 15/11/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào đã báo cáo thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội”.

Nghiên cứu và sản xuất các giống Mía mới bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào

Trong xu thế phát triển của ngành mía đường hiện nay, giống cây là một khâu rất quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng của đường và các sản phẩm từ đường.

Hội thảo khoa học ''Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội''

Sáng ngày 02/02/2018, tại trường Đại học Tân Trào đã diễn ra Hội thảo khoa học ''Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội'' do TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào chủ trì.

Trang 12345678