Đại hội chi bộ phòng Đào tạo, trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2017 - 2020
 
Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 12/9/2017, Chi bộ phòng Đào tạo tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tham dự Đại hội có TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ phòng Đào tạo.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2017 và đề ra phương hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; Đại hội đã tiến hành lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng ,có trình độ chuyên môn vào danh sách bầu cử Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Sau khoảng thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thông qua danh sách Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm các đồng chí:

1, Khổng Chí Nguyện – Bí thư Chi bộ

2, Trương Thị Hoài Linh – Phó bí thư Chi bộ  

Đại hội chi bộ phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên của Chi bộ phòng Đào tạo, nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng ủy trường Đại học Tân Trào và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Bên cạnh đó, Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Chi bộ đoàn kết, nhất trí, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã thông qua.

Một số hình ảnh tại đại hội: