LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - CHÍNH TRỊ
 
Chiều ngày 16/9/2014, Chi bộ phòng Tổ chức – Chính trị thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Chiều ngày 16/9/2014, Chi bộ phòng Tổ chức – Chính trị thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ phòng Tổ chức – Chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh – Chuyên viên phòng Tổ chức – Chính trị, đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 16/9/2014 vừa qua.

                                          Quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Linh đọc đơn xin vào Đảng.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Khải Hoàn – Thường trực đảng ủy Trường, đồng chí Trịnh Phi Hiệp - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trương, đồng chí Phạm Mạnh Hà – Phó Bí thư chi bộ phòng Tổ chức – Chính trị cùng các đảng viên trong chi bộ phòng Tổ chức – Chính trị. Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Mạnh Hà – Phó Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Thị Ngọc Linh, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh trong thời gian thử thách 12 tháng.

  Đồng chí Phạm Mạnh Hà - Phó Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Thị Ngọc Linh

Cũng trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới này, đồng chí Nguyễn Khải Hoàn, Thường trực đảng ủy trường đã có bài phát biểu dặn dò toàn Chi bộ nói chung và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh nói riêng về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới. Theo đó, toàn chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước, chống lại chủ nghĩa cá nhân và những mưu đồ xấu của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Khải Hoàn phát biểu dặn dò Chi bộ phòng Tổ chức - Chính trị nói chung và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh nói riêng

                                                              Chụp hình lưu niệm cuối buổi Lễ

Phạm Mạnh Hà - Phòng Tổ chức - Chính trị