Hội nghị tập huấn Nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm 2018
 
Ngày 23/01/2018, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhà trường nhằm mục đích tăng cường hỗ trợ và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, sinh viên. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2018), chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập trường Đại học Tân Trào (14/8/2013 - 14/8/2018).

Tham gia hội nghị có TS. Trần Thị Lệ Thanh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trường Trường Đại học Tân Trào ; Ths. Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế; TS. Phạm Thị Kiều Trang - Bí thư Đoàn trường; Ths.Nguyễn Thị Thùy - Chủ tịch Hội sinh viên, cùng với hàng trăm cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học trong toàn trường.

Hội nghị đã truyền tải đến sinh viên những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học như: lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định phương pháp nghiên cứu, cách thức và các bước tiến hành nghiên cứu, các vấn đề lưu ý khi nghiên cứu khoa học, giới thiệu một số nghiên cứu điển hình, giới thiệu và giải đáp các thắc mắc về tiêu chuẩn đánh giá đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ giáo dục đào tạo và trường Đại học Tân Trào, giới thiệu một số phương pháp định lượng nghiên cứu khoa học.
Xuất phát từ nhu cầu của sinh viên mong muốn được tìm hiểu thông tin, được trao đổi kinh nghiệm và nắm chắc các phương pháp nghiên cứu để thực hiện tốt hơn, có chất lượng hơn các đề tài nghiên cứu của mình, Ban Chấp hành Đoàn trường đã chủ động xây dựng chương trình, lựa chọn nội dung và trao đổi với các giảng viên có tâm huyết để truyền tải đến các bạn sinh viên những thông tin, kiến thức, kỹ năng hữu ích trong nghiên cứu khoa học. 

Phát biểu tại hội nghị, Ts. Trần Thị Lệ Thanh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong hoạt động NCKH của sinh viên năm học vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò và tác dụng của NCKH, các đơn vị và tổ chức đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt chuyên môn, phương pháp tự học, tự NCKH cho sinh viên, nhằm nâng cao kiến thức, phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên. Để nâng cao chất lượng mũi nhọn các đề tài NCKH của sinh viên, Đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn cần phối hợp với các đơn vị thực hiện chặt chẽ các quy trình đánh giá, thẩm định, nghiệm thu các đề tài NCKH của sinh viên.

TS. Trần Thị Lệ Thanh phát biểu tại hội nghị

Có thể nói, những năm qua hoạt động NCKH của sinh viên trong toàn trường đã trở thành phong trào sôi nổi.  Năm học 2016-2017 toàn trường đã có  20 đề tài NCKH của sinh viên, trong đó 10 đề tài NCKH đã được nghiệm thu về nội dung, loại hình nghiên cứu rất đa dạng và được triển khai ở hầu hết các lĩnh vực đào tạo của nhà trường.

Trong năm học tới, trường Đại học Tân Trào sẽ tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động NCKH trong sinh viên, chú trọng các phong trào tuổi trẻ sáng tạo rộng khắp, khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên, qua đó sẽ có thêm nhiều công trình khoa học mang tính ứng dụng cao, giải quyết được các vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra

Có thể nói, Hội nghị tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm 2018 là một hoạt động thiết thực của Đoàn thanh niên nhà trường đối với sinh viên trong nghiên cứu khoa học. Trong thời gian tới, Đoàn trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên để hoạt động này ngày càng đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn.