Khai mạc Hội thi tay nghề cấy cây giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô năm 2018
 
Nhằm khuyến khích và nâng cao tay nghề cho cán bộ và nhân viên kỹ thuật cấy cây giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô, sáng ngày 10/7/2018, Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ Trường Đại học Tân Trào khai mạc Hội thi tay nghề cấy cây giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô năm 2018.

Hội thi đã thu hút 15 thí sinh dự thi là các cán bộ, kỹ thuật viên trong bộ phận cấy cây tại nhà nuôi cấy mô thuộc Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ Trường Đại học Tân Trào.

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Giám đốc trung tâm TNTH&CGKHCN tuyên bố khai mạc Hội thi 

Ban giám khảo Hội thi 

Hình thức thi, mỗi thí sinh dự thi được cung cấp 12 bình gốc và các bình môi trường cấy cây có chất lượng tương đương nhau. Thí sinh có 10 phút lau máy, đốt panh, kéo và chuẩn bị dụng cụ đầy đủ trước khi tính giờ thi; Sau khi các thí sinh kết thúc công việc huẩn bị, cuộc thi được bắt đầu và kết thúc sau 1,5 tiếng. Số bình cấy ra rễ, số bình cấy nhân chồi được kiểm tra và cho điểm theo thang bảng điểm được ban tổ chức quy định. Các bình sẽ ghi tên tương ứng với từng thí sinh và được để trên giàn trong phòng nuôi theo sơ đồ; Sau một tháng Hội đồng thi tiến hành đánh giá, cho điểm chất lượng bình cấy nhân chồi và cấy ra rễ của từng thí sinh; Sau đó bình chọn các thí sinh đạt giải Bàn tay vàng, Bàn tay bạc, Bàn tay đồng và giải khuyến khích.

Các thi sinh thực hiện bài thi trong nhà nuôi cấy mô 

Ban giám khảo kiểm tra và đánh giá các bình giống cây keo lai sau khi thí sinh hoàn thành 

Hội thi nhằm tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật bộ phận cấy cây mô có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; trau dồi, nâng cao kỹ năng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tìm ra những phương pháp cấy cây hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu quả lao động và chất lượng sản phẩm cây mầm mô keo lai. Bên  cạnh  đó, thông qua Hội thi phát hiện và tôn vinh các cá nhân có kỹ năng, tay nghề giỏi về kỹ thuật cấy cây giống keo lai bằng công nghệ nuôi cấy mô.  

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện