Trường Đại học Tân Trào tham dự Hội nghị Phổ biến, triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017
 
Thực hiện chủ trương được nêu trong văn bản số 05/SVHTTDL-QLDL ngày 27/4/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, được Lãnh đạo Trường Đại học Tân Trào giao nhiệm vụ, ngày 11/5/2018, đại diện Lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế và Khoa Văn hóa - Du lịch đã tham dự Hội nghị Phổ biến, triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang.

Dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện lãnh đạo cơ quan Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh, Thành phố; đại diện phụ trách các khu di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; đại diện Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế và Khoa Văn hóa - Du lịch Trường Đại học Tân Trào.

Đ/c Phùng Thị Thanh - Phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào cùng các đại biểu tham dự Hội Nghị​

Mở đầu chương trình Hội nghị, sau khi đại diện Ban tổ chức Hội nghị  tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Lê Thanh Sơn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đ/c Lê Thanh Sơn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiếp đó, toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam quán triệt, phổ biến nội dung của Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam quán triệt, phổ biến Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Tổng cục Du lịch Việt Nam giới thiệu, phổ biến các văn bản quy định chi tiết như: Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;  Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Việc tham dự Hội nghị Phổ biến, triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017 của đại diện Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế và Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Tân Trào có ý nghĩa rất thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà trường. Đây là việc làm cần thiết để góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, việc tham dự Hội nghị tiếp thu và phổ biến, tuyên truyền, triển khai các nội dung của Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 cùng với các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch trong Trường Đại học Tân Trào sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giảng viên, người lao động và người học trong Nhà trường. Việc làm này sẽ giúp nâng cao ý thức trách nhiệm sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của mỗi công dân; góp phần thực hiện tốt Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Tân Trào.  

Tin - Ảnh: Phùng Thị Thanh, Phòng Thanh tra - Pháp chế