Trường Đại học Tân Trào tham dự Hội nghị triển khai các Luật Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua
 
Thực hiện chủ trương được nêu trong văn bản số 316/STP-PBGDPL ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và được Lãnh đạo Trường Đại học Tân Trào giao nhiệm vụ, ngày 18/4/2018, đại diện Lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế đã tham dự Hội nghị triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua, do Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện chủ trương được nêu trong văn bản số 316/STP-PBGDPL ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và được Lãnh đạo trường Đại học Tân Trào giao nhiệm vụ, vào hồi 07 giờ 30 phút sáng ngày 18/4/2018, đại diện Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế đã tham dự Hội nghị triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua, do Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại Hội trường tầng III của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. Cùng tham dự Hội nghị này còn có các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương; đại diện Lãnh đạo Trường Chính trị và các trường chuyên nghiệp của Tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; trưởng phòng Tư pháp các huyện và thành phố Tuyên Quang.

Tham dự Hội nghị, đại diện Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế của Trường Đại học Tân Trào cùng các đại biểu đã được nghe và tiếp thu toàn bộ nội dung các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua do các đồng chí là đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang triển khai theo chương trình của Hội nghị.

Mở đầu chương trình Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Vũ Thị Minh Hiền - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp Tỉnh tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Đình Mạnh - Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang giới thiệu về Luật Quản lí nợ công. Ở phần tiếp theo của chương trình Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe triển khai các nội dung về Luật Quy hoạch do đồng chí Trần Minh Học - Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang báo cáo. Cũng tại hội nghị này, các nội dung về Luật Thủy sản đã được đồng chí Nguyễn Thị Vĩnh An - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh giới thiệu một cách cụ thể, chi tiết. Chương trình của Hội nghị còn được tiếp tục tiến hành với phần trình bày về Luật Lâm nghiệp của đồng chí Triệu Đăng Khoa - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Ở phần cuối chương trình, các đại biểu về dự Hội nghị đã được nghe nội dung về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng do đồng chí Đặng Trần Quý - Phó chánh Thanh tra giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang trực tiếp triển khai, phổ biến. Kết thúc chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang đã phát biểu bế mạc Hội nghị.

Việc tham dự Hội nghị triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua, được tổ chức tại Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang của đại diện Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào có ý nghĩa rất thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà trường. Việc làm này cũng góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, việc tham dự Hội nghị; tiếp thu và triển khai các nội dung tinh thần của các Bộ luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua tại Trường Đại học Tân Trào sẽ góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật  của cán bộ, giảng viên, người lao động và người học trong toàn Trường. Từ đó, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; thực hiện tốt Kế hoạch công tác pháp chế và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 mà Nhà trường đã đề ra.  

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua, được tổ chức vào buổi sáng ngày 18/4/2018 tại Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang:

Đ/c Phùng Thị Thanh - Phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào cùng các đại biểu tham dự Hội Nghị

Đ/c Vũ Thị Minh Hiền - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Tỉnh Tuyên Quang tuyên bố lí do tổ chức hội nghị và giới thiệu đại biểu tham dự hội nghị.

Đ/c Phạm Đình Mạnh - Chánh thanh tra Sở Tài chính Tỉnh Tuyên Quang giới thiệu Luật Quản lí nợ công tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Vĩnh An - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Tuyên Quang giới thiệu Luật Thủy sản tại hội nghị.

Đ/c Đặng Trần Quý - Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Thược - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

Bài và ảnh: Phùng Thị Thanh