Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học liên thông đào tạo theo hình thức VLVH năm học 2015 - 2016
 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học liên thông

đào tạo theo hình thức VLVH năm học 2015 - 2016

 

     Căn cứ Thông báo số: 2090/TB-ĐHTT ngày 30/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc tuyển sinh Đại học liên thông đào tạo theo hình thức VLVH năm học 2015 - 2016;

    Căn cứ Kế hoạch số: 10/KH-ĐHTT ngày 15/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học liên thông  đào tạo theo hình thức VLVH năm học 2015 - 2016.

     Trường Đại học Tân Trào thông báo lịch thi, cụ thể như sau:

     1. Ngành tuyển sinh: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non

     2. Môn thi tuyển sinh:

     - Ngành Giáo dục Tiểu học: Thi 03 môn Toán, Tâm lý – Giáo dục, Phương pháp dạy Toán – Tiếng Việt ở Tiểu học.

     - Ngành Giáo dục Mầm non: Thi 03 môn Văn, Tâm lý – Giáo dục, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non – phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục Mầm non.

     3. Thời gian:

     - 9 giờ ngày 30/01/2016: Học quy chế và làm thủ tục dự thi.

     - Ngày 30-31/01/2016: Thi 03 môn.

         + Chiều 30/01/2016: Thi môn 1

         + Sáng 31/01/2016: Thi Môn 2

         + Chiều 31/01/2016: Thi Môn 3

     4. Địa điểm thi:

     - 01 điểm thi tại Trường Đại học Tân Trào, Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

PHÒNG ĐÀO TẠO