Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các lớp đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ năm 2015
 

      UBND TỈNH TUYÊN QUANG                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các lớp đào tạo trình độ ĐH, Thạc sĩ năm 2015

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2014 - 2015 của Trường Đại học Tân Trào về việc liên kết tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của tỉnh và của xã hội;

Để người học kịp thời nắm được thông tin về công tác liên kết tuyển sinh, đào tạo các lớp đại học hệ liên thông, vừa làm vừa học và trình độ thạc sỹ năm 2015. Trường Đại học Tân Trào thông báo việc đăng ký dự thi tuyển sinh như sau:

1. Trình độ đại học

a. Hệ liên thông đào tạo theo hình thức VLVH

+ Ngành tuyển sinh: Ngữ văn; Toán-Tin UD; Vật lý; Hoá học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục thể chất; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Âm nhạc; Mỹ thuật; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Xây dựng; Nông học; Quản lý đất đai; Công nghệ thông tin.

+ Đối tượng tuyển sinh: Những người đã có Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng cùng ngành, gần ngành.

+ Thời gian đào tạo: Từ 2 đến 3 năm.

b. Hệ vừa làm vừa học

+ Ngành tuyển sinh: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Xây dựng; Nông học; Quản lý đất đai; Quản lý văn hóa; Luật; Hành chính; Báo chí; Thư viện - Thiết bị trường học; Khoa học môi trường; Khoa học quản lý; Công tác xã hội.

+ Đối tượng tuyển sinh: Những người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Thời gian đào tạo: Từ 4 đến 4,5 năm.

2. Trình độ thạc sỹ

+ Ngành tuyển sinh: Chính trị học; Quản lý xây dựng; Ngữ văn; Toán học; Giáo dục thể chất; Quản lý giáo dục; Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh tế; Quản lý đất đai; Kinh tế nông nghiệp; Chăn nuôi; Thú y; Trồng trọt; Lâm học;  Khoa học máy tính.

+ Đối tượng tuyển sinh: Những người đã có Bằng tốt nghiệp đại học cùng ngành, gần ngành.

+ Thời gian đào tạo: 02 năm.

3. Kinh phí đào tạo: Người học đóng góp theo các quy định của nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp học

+ Các lớp đại học được tổ chức tại các huyện, hoặc tại Trường Đại học Tân Trào. Các lớp thạc sỹ được tổ chức tại Trường Đại học Tân Trào và đơn vị đào tạo. Lớp học vào Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần hoặc học theo đợt.

+ Thời gian thi: dự kiến tháng 3 - 4 và tháng 9 – 10.

5. Thủ tục đăng ký

Các đơn vị lập danh sách hoặc cá nhân tự đăng ký. Danh sách đăng ký xin gửi về: Phòng Đào tạo - NCKH, Trường Đại học Tân Trào - Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hoặc hòm thư điện tử: phongdaotao.dhtt@gmail.com.

Thông tin chi tiết xem trên Website của nhà trường theo địa chỉ: http://daihoctantrao.edu.vn; điện thoại: 0273.892.012; 0978.090.017

Trường Đại học Tân Trào trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho các  cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu học tập được đăng ký dự thi.

Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                TS. Nguyễn Bá Đức