Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm