Nhắn tin ủng hộ Chương trình ''Đồng hành cùng phụ nữ biên cương''