Quy định khu vực cấm; địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm