Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Tân Trào năm học 2018 - 2019