Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, THCS do trường Đại học Tân Trào đào tạo giai đoạn 2006 – 2016 từ góc nhìn thực tiễn”
 
Sáng ngày 23/8/2017, trường Đại học Tân Trào đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, THCS do trường Đại học Tân Trào đào tạo giai đoạn 2006 – 2016 từ góc nhìn thực tiễn”

Hội thảo là một phần nhiệm vụ của việc triển khai nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng nhu cầu xã hội” do TS. Nguyễn Khải Hoàn làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự Hội thảo có: TS.Nguyễn Khải Hoàn - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các thành viên thực hiện đề tài; đồng chí Đỗ Thị Thủy – Phó trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý Khoa học, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; ngoài ra còn có sự góp mặt của các nhà giáo, đại diện cho các cơ sở giáo dục; lãnh đạo các phòng, ban, khoa chuyên môn của trường Đại học Tân Trào.

Nội dung quan trọng của hội thảo là nhằm tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS về vấn đề thực hiện chương trình đào tạo giáo viên do Trường Đại học Tân Trào xây dựng giai đoạn 2006-2016; các yếu tố tác động đến chương trình đào tạo; thực trạng chương trình đào tạo, những khó khăn thách thức để từ đó đưa ra những giải pháp phát triển chương trình đào tạo trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các  đại biểu đã đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực về chương trình đào tạo giáo viên cho các hệ mầm non, tiểu học, THCS. Các ý kiến đã tập trung làm rõ những ưu điểm, chỉ ra một số điểm cần phải điều chỉnh, đồng thời đề xuất một số giải pháp bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Kết quả hội thảo đã làm rõ được một số vấn đề quan trọng:

Đánh giá về chương trình đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, THCS của các trường Đại học, cao đẳng nói chung và trường Đại học Tân Trào nói riêng.

Hội thảo đã tổng kết kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục, đại học trong nước.

Hội thảo cũng đã xây dựng những yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên sư phạm, đáp ứng nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay.