Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
 
Ngày 07/03/2019, Trường Đại học Tân Trào tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Đánh giá hiệu quả đào tạo của Trường Đại học Tân Trào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và vùng Tây Bắc, giải pháp phát triển nhà trường đến năm 2030” do PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS.TS. Nguyễn Thị Tính – Phụ trách Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Đánh giá hiệu quả đào tạo của Trường Đại học Tân Trào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và vùng Tây Bắc, giải pháp phát triển nhà trường đến năm 2030” do PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm đề tài, gồm các nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực. Công tác đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Tân Trào từ năm 2006 – 2015.

Nội dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng việc sử dụng và chất lượng nguồn nhân lực do Trường Đại học Tân Trào đào tạo, giai đoạn 2006 – 2015.

Nội dung 3: Đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận, đề xuất và xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển nhà trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại buổi nghiệm thu 

Tại buổi nghiệm thu các thành viên hội đồng đã đánh giá cao kết quả đề tài nghiên cứu đã thực hiện được, cụ thể:

Đề tài đã nghiên cứu và viết 05 chuyên đề: Chuyên đề 1 – Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng nguồn nhân lực. Công tác đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2006 – 2015; Chuyên đề 2,3,4,5 – Khảo sát và đánh giá chất lượng giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Mầm non và cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh Tây Bắc do Trường Đại học Tân Trào Đào tạo giai đoạn 2006 – 2015; Đề tài đã xây dựng chiến lược phát triển Đại học Tân Trào đến 2025, định hướng đến 2030; Ban chủ nhiệm đề tài đã viết và công bố 04 bài báo khoa học trên Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, Tạp chí KH&XH, Kỷ yếu HTKH Đại học Thái Nguyên; Ban chủ nhiệm đề tài đã hỗ trợ 01 Thạc sĩ Bảo vệ thành công Luận án Thạc sĩ Khoa học, chuyên ngành Giáo dục học tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đang hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh ngành Giáo dục học (Đại học thể dục Thể thao từ Sơn);   

Hội đồng nghiệm thu đánh giá và nhận xét về kết quả đề tài nghiên cứu 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, hội đồng nghiệm thu đã thống nhất kết luận: Đề tài xếp loại xuất sắc. Các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thông qua kết quả với số phiếu là 6/6. Đồng thời Hội đồng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để đề tài hoàn thiện hơn.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng ban chủ nhiệm đề tài 

Những kết quả của đề tài nghiên cứu sẽ góp phần đánh giá hiệu quả đào tạo của Trường Đại học Tân Trào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung; đề tài còn đưa ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của Trường Đại học Tân Trào đến năm 2030.

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện