Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện sản xuất giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trung tâm TNTH&CGKHCN Trường Đại học Tân Trào
 
Sáng ngày 11/05/2018, Trung tâm TNTH&CGKHCN Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện sản xuất giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô sau 2 năm thực hiện dự án.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Bộ Lĩnh – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Nông nghiệp tỉnh; Lê Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm TNTH&CGKHCN ; Đại diện Sở Kế hoạch đầu tư; Kiểm lâm tỉnh; Sở Tài chính tỉnh; các chuyên gia tại Trung Tâm TNTH&CGKHCN Trường Đại học Tân Trào.

Đại biểu dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm TNTH&CGKHCN đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện dự án sản xuất giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô trong 2 năm vừa qua.

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm TNTH&CGKHCN báo cáo kết quả thực hiện dự án 

Tiếp đó, Hội nghị trao đổi, thảo luận các vấn đề về hiệu quả đã đạt được, khó khăn vướng mặc trong quá trình thực hiện dự án; tỉ lệ cây giống sống tại vườm ươm; tình hình đào tạo, sử dụng lao động tại nhà nuôi cấy mô và vườm ươm; dự kiến lượng cây giống sản xuất trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch tiêu thụ cây giống; hoạch toán doanh thu; những đề xuất, kiến nghị trình UBND tỉnh trong quá trình tiếp tục thực hiện dự án.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị 

Hội nghị đánh giá bước đầu thực hiện dự án sản xuất giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô thành công tốt đẹp, Trung tâm TNTH&CGKHCN Trường Đại học Tân Trào hoàn thiện chi tiết báo cáo trình UBND tỉnh Tuyên Quang trong thời gian sớm nhất.

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện