Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5 - 6
 
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5 - 6, Đoàn - Hội thanh niên trường Đại học Tân Trào tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom giác trong khuân viên nhà trường.

Ngày 5/6 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế quan trọng thường niên được Việt Nam hưởng ứng nhiều năm nay và đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Ngày Môi trường thế giới năm 2017 với chủ đề “ Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống, đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. 

Buổi ra quân đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể đoàn viên thanh niên nhà trường. Qua hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của mỗi thanh niên trong giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường tại địa phương.