Sinh viên Đại học Tân Trào tham gia khoá học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2017
 
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là nội dung học tập đặc thù trong các trường Đại học, Cao đẳng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, khóa học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên trường Đại học Tân Trào sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng, hơn 400 sinh viên sẽ học những nội dung chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của Bộ Giáo dục & đào tạo. Sinh viên sẽ được học phần lý thuyết tại Hội trường lớn và thực hành tại sân vận động Nhà trường.

Bên cạnh đó để khóa học diễn ra tốt nhất, hệ thống các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học cũng được trang bị đầy đủ. Sau các giờ học lý thuyết và thực hành sinh viên sẽ sinh hoạt tập trung tại cơ sở 3 trường Đại học Tân Trào. Nhà trường cũng đã chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt và đời sống tinh thần cho sinh viên trong 1 tháng xa nhà.

Trong nhiều năm qua, công tác giáo dục quốc phòng cho sinh viên được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là một nội dung giáo dục theo quy định mà qua hoạt động này bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, kiến thức quốc phòng an ninh của sinh viên trường Đại học Tân Trào đã được bồi dưỡng, nâng cao.